Uw mening telt voor ons mobiliteitsplan!

Mobiliteit is belangrijk. Winkelbezoek, werk, de kinderen naar school brengen. In onze gemeente moeten we de wegen daar goed voor inrichten. Daarom stellen we een mobiliteitsplan op. Graag horen wij van u welke plekken in de gemeente u verkeersonveilig vindt. Kom daarom meepraten op 1 van de bijeenkomsten die we hiervoor organiseren.

Mobiliteit is belangrijk. Winkelbezoek, werk, de kinderen naar school brengen. In onze gemeente moeten we de wegen daar goed voor inrichten. Daarom stellen we een mobiliteitsplan op. Graag horen wij van u welke plekken in de gemeente u verkeersonveilig vindt. Kom daarom meepraten op 1 van de bijeenkomsten die we hiervoor organiseren.

Waarom maken we een mobiliteitsplan?

Het is meer dan 14 jaar geleden dat het laatste Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is opgesteld. Een eeuwigheid in verkeersland. Er zijn veel veranderingen geweest in de manier waarop we ons verplaatsen. In het nieuwe mobiliteitsplan geven we aan op welke manier de gemeente Heerde de komende jaren met deze veranderingen wil omgaan. 

Uw mening telt opnieuw!

We willen met u samenwerken om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente te vergroten. In 2020 is al een enquête gehouden over verkeer. Maar dat is een tijdje terug. Het is belangrijk om te blijven weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Daarom zijn er in februari 2024 3 inloopbijeenkomsten geweest.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De input van de inloopavonden verwerken we in de definitieve ‘beleidsuitgangspunten mobiliteitsplan’. Het huidige concept kunt u vinden via www.heerde.nl/gemeenteraad. U komt dan bij een themabijeenkomst waar u het document kunt inkijken. Het stuk was ook tijdens de inloopbijeenkomsten in te zien. 

Mobiliteit