Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) ook beschikbaar in 2017

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) gold voor 2016, maar is ook in 2017 weer beschikbaar met een budget van €70 miljoen en met enkele nieuwe voorwaarden. De subsidie is voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Aanvragen 2017

De subsidiebedragen voor enkele apparaten zijn gewijzigd. Zo wordt de tegemoetkoming voor kleine biomassaketels iets lager, en de tegemoetkoming voor grotere biomassaketels en zonneboilers hoger. Particulieren mogen tot 6 maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen. Zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, waarna ze de aankoopverplichting mogen aangaan.

Warmtepompen

De regeling wordt ook voor warmtepompen eenvoudiger. De hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen als aparte categorie. Alle warmtepompen zijn ingedeeld op basis van de bron van de warmte (lucht, water of grond).

Meer informatie?

Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie over deze subsidieregeling.