Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Op 2 januari hield burgemeester Inez Pijnenburg de nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heerde.

Goedenavond dames en heren,

Wereldwijd gezien was 2016 een jaar met twee gezichten. Enerzijds de positieve economische ontwikkelingen en anderzijds de aanhoudende dreiging van oorlog en geweld. Zelfs op de eerste dag van het nieuwe jaar vond er weer een aanslag plaats in Turkije. Geen wonder dat veel wensen in de kerstboom op het dorpsplein spraken van vrede en veiligheid.

Maar laat ik me hier beperken tot onze mooie gemeente Heerde en de zaken die ons hier bezig houden.

Een dag of tien geleden hadden we de feestelijke afronding van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Heerde, met als kers op de taart het stijlvol ingerichte voorplein van het oude raadhuis. Terug in de stijl van begin twintigste eeuw en prachtig aangelicht. Het ontwerp hiervan is een goed voorbeeld van een samenspel van betrokken mensen, bevlogen mensen kan ik wel zeggen, binnen én buiten het gemeentehuis. Iedereen is enthousiast over de werkwijze en het resultaat.

En nu ik toch aan het terugblikken ben; in september vond er in ons gemeentekantoor aan de Eperweg een kleine brand plaats, met grote gevolgen. Gelukkig waarschuwde een alerte overbuurman al snel de brandweer. Wat fijn dat er zulke oplettende mensen zijn! Het leek een kleinigheid maar er wordt tot op de dag van vandaag nog gewerkt om de publiekshal weer op orde te krijgen. Gelukkig konden we de dienstverlening aan u weer snel hervatten.

Die dienstverlening hebben we afgelopen jaar sowieso iets anders ingericht. Wij nodigen u van harte uit van tevoren een afspraak te maken zodat u niet onnodig hoeft te wachten voor uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of andere gemeentezaken. Voor korte vragen kunt u ons bellen of mailen en sinds afgelopen maand ook “WhatsAppen”.

Wat in 2016 natuurlijk in het oog sprong, is de naderende voltooiing van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De kunstwerken in en rond de geul hebben ‘n prijs gekregen voor de mooie vormgeving en zijn nu weer genomineerd voor de publieksprijs 2017. De inwoners van het gebied hebben best last gehad van wat er om hen heen allemaal gaande was. Dat was niet niks. Voor hen wordt 2017 in elk geval, wat betreft de werkzaamheden in hun omgeving, een rustiger jaar. Al zal het wel wat drukker worden met fietsers, die de vernieuwde omgeving over de nieuwe fietspaden gaan ontdekken.

Over fietspaden gesproken: We zijn in 2016 heel wat prachtige fietspaden rijker geworden en de oudere paden zijn flink opgeknapt. Elektrische fiets of niet; u zoeft voortaan comfortabel door onze gemeente. Ik sprak iemand uit Wezep, die zei “ik ben zó blij dat jullie die hobbelige fietspaden hebben vernieuwd! Ik ga elke week op de fiets koekjes halen bij Kamphorst, en de helft werd onderweg altijd kruim. Nu komen ze tenminste heel over!”. Het is een belangrijke kwaliteit van onze gemeente om de fietspaden goed op orde te hebben. Juist omdat we zulke prachtige natuur hebben, waar wij als inwoners, maar ook onze gasten optimaal van willen genieten. Ook de fietsknooppunten zijn daarin belangrijk, daarvoor zet de stichting Recreatie Wapenveld zich onder meer in.

Als gemeente hebben we gezorgd voor een goede infrastructuur, we zijn trots onze nieuw ingerichte dorpsharten. Nu hopen en verwachten we dat onze ondernemers het verder invullen zodat we er samen iets moois van maken. En een heel oude slogan, die perfect aansluit bij de Cittaslow-gedachte, is, dat je niet van ver hoeft te halen wat je om de hoek kunt krijgen, is een oproep aan iedereen: ‘Koop elders niet wat Heerde biedt’ of wat Wapenveld, Veessen of Vorchten biedt. Zo zorgen we er samen voor dat de centra van onze kernen levendig en aantrekkelijk blijven.

In 2016 is er veel aandacht geweest voor de fysieke projecten, de wegen, fietspaden, gebouwen, het dorpshart, noem maar op. Maar ook de minder zichtbare taken van de gemeente zijn in het afgelopen jaar nog beter uitgelijnd. Op het gebied van de Wmo, Jeugdzorg en participatie zijn we in staat u alle ondersteuning te bieden die u nodig mocht hebben. Veel professionals en honderden vrijwilligers zijn u en ons daarbij van dienst.

Dat omzien naar elkaar, aandacht besteden aan elkaar, hoort heel speciaal bij het DNA van onze gemeenschap. ‘Samen’ is voor ons allen het sleutelwoord. Daar is uw gemeentebestuur goed van doordrongen en daar willen we in 2017 nog meer de nadruk op leggen. Mooie voorbeelden van dat samenwerken (co-creatie) zijn bijvoorbeeld de voortuin van het raadhuis en de aanpak van de dorpsstraat, maar ook het participatieproject bij Van Der Most, waar een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kan, door samenwerking van de ondernemer met de gemeente. 

De werkgroep Duurzaamheid uit de raad heeft ervoor gezorgd, door samenwerking met een aantal inwoners, dat er in 2017 een energiecoöperatie van de grond komt.

Dit is de werkwijze, die wij als college in 2017 voor dit soort projecten ambiëren. U kunt het zien als een van onze goede voornemens.

En hoewel we niet weten waar het nieuwe jaar ons allemaal weer mee gaat verrassen, er staat al weer heel wat op de agenda. We blijven graag in actie. In Veessen gaat de uitvoering van het project Rivierfront straks van start. In Vorchten is ook iets prachtigs gaande. Daar werken allerlei partijen samen aan de bouw van het multifunctionele centrum. En bij de herziening van de APV en de toekomstvisie zullen wij u intensief betrekken.

Samenwerken is dus een woord dat ons niet vreemd is. In toenemende mate komen er initiatieven vanuit de bevolking.  Een heel mooi voorbeeld van een particulier initiatief is Veldhuis Advies. Zoals u misschien ook in de krant heeft gelezen, hebben ze in het kader van hun 50-jarig bestaan 50 wensen van kinderen gerealiseerd. Heel indrukwekkend dat je dit gebaar maakt richting de Heerder gemeenschap, waar je als bedrijf deel van uitmaakt.

Wat ik eigenlijk wil aangeven, is dat we het samen moeten doen en dat doen we klaarblijkelijk op vele fronten.

Nieuwjaar is het traditionele moment dat we stil staan bij de wensen die we allen hebben. Dat zagen we rond Kerst al op het dorpsplein in Heerde, waar veel mensen hun diepste wensen ophingen in de wensboom van de vrijwilligers van de Kruiskerk. Heel veel wensen gingen over gezondheid, vrede en geluk. Ik zou me hier met het gemeentebestuur bij willen aansluiten en u een gezond, vreedzaam en succesvol 2017 willen wensen.

Daarop heffen we dan nu samen het glas!

Verslag NO-Veluwe tv

Van deze nieuwjaarsreceptie is een video gemaakt die op www.youtube.com is te bekijken.