Voormalig schoolgebouw Het Honk te koop

Midden in de bebouwde kom van Heerde ligt het voormalige schoolgebouw Het Honk. Door samenvoeging van een aantal scholen in een multifunctionele accommodatie is dit karakteristieke gebouw niet meer in gebruik. De gemeente Heerde is eigenaar en biedt het gebouw met bijbehorende perceel van circa 1100 m2 te koop aan. 

De markt wordt uitgenodigd om met een goed plan te komen voor een nieuwe invulling. Hiervoor heeft de gemeente Heerde een kavelpaspoort samengesteld. In dit kavelpaspoort worden een aantal basisprincipes benoemd en wordt aangegeven op welke manier de gemeente wil komen tot het plan met de meeste maatschappelijke meerwaarde. Uitgebreide informatie over dit kavelpaspoort kunt u vinden op www.heerde.nl/hethonk.