Column van wethouder Stephan Nienhuis: 'Nieuwe kansen en mogelijkheden'

Vond u ook dat het jaar zo snel voorbij ging? En inmiddels is 2023 al weer een paar weken oud. De feestelijke en vrije dagen liggen achter ons en de dagelijkse bezigheden vullen in rap tempo onze agenda’s.

Terugkijkend is er in 2022 veel gebeurd op allerlei vlakken. De verschillende crises vlogen ons om de oren. We zijn regelmatig op de proef gesteld en het doet ons eens te meer beseffen hoe kwetsbaar we als maatschappij zijn. Maar we hebben ook gezien hoe sterk en veerkrachtig we kunnen zijn als we de schouders er samen onder zetten. Die betrokkenheid was bijvoorbeeld ook heel duidelijk zichtbaar bij alle initiatieven en activiteiten rondom de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Het jaar 2022 begon met allerlei bezigheden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst als lijsttrekker vond ik dat een spannende periode. Ik ben dan ook heel dankbaar voor het vertrouwen dat de kiezers ons hebben gegeven. Inmiddels lijken de gemeenteraadsverkiezingen weer lang geleden en is het college van B&W al een half jaar aan het werk. En zijn we goed ingewerkt in de nieuwe portefeuilleverdeling. Het is voor een afzienbare tijd, want binnenkort gaat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe ‘kroonbenoemde’ burgemeester van start.

Tussen ons gezegd en gezwegen: gezien de prettige samenwerking in de huidige samenstelling van het college had die procedure wat mij betreft nog best even op zich mogen laten wachten. Aan de andere kant: alles heeft zijn tijd en het biedt ons ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo zijn er voor 2023 een groot aantal uitdagingen. Wanneer ik naar mijn eigen portefeuille kijk zijn er een aantal urgente vraagstukken waar we al onze energie op inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van betaalbare koopwoningen en sociale verhuur, en hoe dat mogelijk is op korte termijn in verschillende projecten. Ook de realisatie van de nieuwe mfa de Hof van Cramer vraagt in 2023 nog alle aandacht. En zo zijn er in elke portefeuille, van verkeer tot sport, van groenonderhoud tot statushouders, bijzondere aandachtspunten waar we het komende jaar vol energie en enthousiasme mee aan de slag gaan. Dat doen we samen met als doel dat ‘het mooiste plekkien in ons boeren vaderland’ een plek is waar iedereen welkom is, zich gehoord en begrepen voelt, en vooral zich thuis voelt.

Een gezond, liefdevol en sportief 2023 toegewenst!

Wethouder Stephan Nienhuis

Stephan Nienhuis