Kerststukjes op de graven

We willen ook in het nieuwe jaar de begraafplaatsen weer netjes houden. Wilt u daarom de kerststukjes uiterlijk 31 januari opruimen?

Heeft u zelf de kerststukjes niet op kunnen ruimen? Dan verwijderen de medewerkers van de begraafplaats deze op de eerste werkdag in februari. Het afval wordt vervolgens gescheiden en afgevoerd.

Namens de medewerkers alvast hartelijk dank voor uw medewerking!