Onderhoud en kappen bomen Griftdijk

Op 30 januari begint het onderhoud aan de bomen aan de Griftdijk in Heerde. De vitaliteit van een groot aantal bomen wordt slecht. Om geen onveilige situaties te krijgen is een grootschalige ingreep noodzakelijk. Hierbij worden niet alleen snoeiwerkzaamheden uitgevoerd, maar is ook de kap van 60 bomen nodig.

Een ecoloog en boomdeskundige heeft hiervoor een vervangingsplan opgesteld. Het vervangen van de laanbomen gebeurt in fases om kaalslag te voorkomen. Daarmee wordt ook rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna (in het bijzonder vleermuizen).

Het komende najaar worden 50 nieuwe bomen aangeplant. Hiermee kan de groene structuur zich herstellen de komende jaren.