Heerde plaatst Ecomaat bij Van Meurspark

Bij de plannen voor het centrumgebied van Heerde heeft de gemeente ook oog voor natuur. Daarom plaatst de gemeente Heerde op 1 februari een Ecomaat aan de rand van het gebied in het Van Meurspark.

Een Ecomaat is een soort groot insectenhotel, maar biedt als faunatoren ook onderdak aan diverse (beschermde) diersoorten, zoals huismus, gierzwaluw, mezen, vleermuizen, insecten en andere soorten. De Ecomaat versterkt natuurwaarden op een circulaire, duurzame en biodiverse wijze. 

De Ecomaat is ontwikkeld door Lagemaat B.V. samen met ecologisch adviesbureau Ecofect B.V., en medewerkers van Werkleerbedrijf Lucrato hebben meegeholpen aan de bouw van de faunatoren. Daar werd veel bestaand natuurlijk materiaal hergebruikt. Dit past heel goed bij de gemeentelijke ambitie om materialen en grondstoffen te hergebruiken.

Aandacht voor natuur en klimaat

Naast het plaatsen van de Ecomaat heeft de gemeente bij het ontwikkelen van de plannen voor het dorpscentrum ook aandacht gehad voor natuur en klimaat. Aan het Raadhuis zijn enige tijd geleden nestkasten opgehangen voor gierzwaluwen. Hiermee hebben de gierzwaluwen die in de gebouwen zaten die onlangs zijn gesloopt een nieuw thuis.

In de woningen die gebouwd gaan worden komt nestruimte voor mussen en vleermuizen. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het veranderende klimaat en de biodiversiteit. Zo komt er voldoende groen. Dit helpt om perioden van droogte of juist veel neerslag in korte tijd op te vangen. Daarnaast zorgt groen voor verkoeling bij warm weer. Maar voldoende en gevarieerd groen helpt ook bij een hogere biodiversiteit.