Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Eind januari valt de gemeentelijke belastingaanslag bij u in de brievenbus. Vanaf dat moment kunt u kwijtschelding aanvragen bij de gemeente Heerde voor uw afrekening diftar (gedeeltelijk) en afvalstoffenheffing (vastrecht).

Wanneer kwijtschelding?

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet of maar gedeeltelijk hoeft te betalen. Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen kijken wij naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Meer hierover op www.heerde.nl/belastingen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt dit op de volgende manieren doen:

Kwijtschelding waterschapsbelasting

De kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT zodra u deze aanslag heeft ontvangen. Informatie hierover vindt u ook op www.heerde.nl/belastingen.