Inwoners gemeente Heerde scheiden grondstoffen goed

Uit de Grondstoffenmonitor 2018 van ROVA blijkt dat de inwoners van Heerde goed grondstoffen scheiden. Ruim 81% van de grondstoffen, zoals pmd, gft en papier zijn in 2018 gescheiden aangeboden.

De gemeente Heerde streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Wanneer afval goed scheiden wordt, daalt ook de hoeveelheid restafval. In 2018 zit de gemeente Heerde met 97 kg restafval per inwoner dan ook voor het eerst onder de landelijke doelstelling van 100 kg per inwoner per jaar in 2020.

Verbeteren grondstoffen

Een belangrijk aandachtspunt voor de inwoners van de gemeente Heerde is te zorgen dat de kwaliteit van de grondstoffen goed is. Dit betekent dat er geen spullen tussen de grondstoffen zitten die er niet horen. Als de kwaliteit van de grondstoffen goed is, kunnen de grondstoffen prima gebruikt worden om nieuwe producten van te maken en kan bovendien de hoeveelheid restafval blijven dalen.

De gemeente Heerde vergeleken met andere gemeenten

Gemeente Heerde doet het in vergelijking met andere gemeenten goed. Met gemiddeld 97 kg restafval per persoon in 2018 ligt Heerde ruim onder het landelijke gemiddelde van 143 kg bij vergelijkbare gemeenten. Dit ligt nog wel boven het gemiddelde van 68 kg bij vergelijkbare gemeenten van ROVA.

Daarnaast zorgden de inwoners voor een heel goed afvalscheidingspercentage van 81% in 2018. Vergeleken met landelijk vergelijkbare gemeenten (70% afscheidingspercentage) laten de inwoners van gemeente Heerde zien dat ze goed hun afval scheiden. Hiermee is ook de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding in 2020 gehaald. Er werd ruim 187 kg gft en 33 kg pmd per inwoner gescheiden ingezameld.

Duurzamer, maar niet duurder

De gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Heerde is € 170,-. Dat ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van € 240,-. Ondanks de lagere kosten liggen de milieuprestaties juist hoger dan het landelijk gemiddelde.