Elk jaar een stapje vooruit met afval scheiden

Ook in 2020 hebben we met elkaar in de gemeente Heerde een stapje vooruit gezet met het scheiden van grondstoffen uit afval. Dat blijkt uit de nieuwste Grondstoffenmonitor van de ROVA. In 2020 leverden we ruim 84% van de grondstoffen uit afval gescheiden aan. Dat is een mooi resultaat en ten opzichte van vorig jaar weer iets beter. Daarmee hebben we de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding voor 2020 ruimschoots gehaald, 2% hoger dan het landelijke scheidingspercentage. Wederom een compliment voor u als onze inwoner!

Kwaliteit van gescheiden afval ook belangrijk

Het blijft belangrijk dat we afval zo goed scheiden en het aantal kilo’s restafval terugdringen, want we zijn er nog niet. De landelijke doelstelling voor 2025 is namelijk 90% grondstoffenscheiding. Het kan en moet dus beter. Dus blijf inzetten op het goed scheiden van grondstoffen uit afval! 

Dat betekent geen textiel of restafval bij pmd en geen papier bij gft. Dat leidt tot een betere kwaliteit van de grondstoffen. Als de kwaliteit van de grondstoffen goed is, kunnen de grondstoffen beter gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Dit heet circulaire economie.

Wilt u daar meer over lezen en wat de gemeente Heerde daaraan doet? Kijk dan op www.heerde.nl/duurzaamheid.