Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

Meer informatie over de energietoeslag 2022

Via bovenstaande link komt u op www.stipheerde.nl. Op deze website staat informatie over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien en werk en inkomen.