Intentieovereenkomst voor woningbouw Bovenkamp III in Heerde

De gemeente Heerde en VOF Bovenkamp (die bestaat uit BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Van Wijnen Projectontwikkeling Midden) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Bovenkamp III in Heerde. Dit laatste deel van de wijk Bovenkamp wordt in de komende jaren gerealiseerd.

De wijk Bovenkamp III komt te liggen ten westen van Bovenkamp II, tussen de Elburgerweg, Wezeweg en het Scholtenspad in Heerde. Er komen ruim 80 woningen. Het is daarmee een belangrijk project voor de gemeente Heerde. Wethouder Stephan Nienhuis: “We hebben in onze gemeente een grote behoefte aan woningen. Veel starters kunnen bijvoorbeeld moeilijk aan een woning komen. Met deze ontwikkeling geven we voor een aanzienlijk deel invulling aan die woningbehoefte en de woningbouwopgave die we als gemeente hebben”. In 2006 is gestart met de wijk Bovenkamp, die bij afronding uit ongeveer 360 woningen zal bestaan.

Duurzaam

Ook VOF Bovenkamp is tevreden over de plannen. Henri Schimmel en Maarten Reeze zeggen hierover namens VOF Bovenkamp: “Wij geven hiermee als regionale ontwikkelaars een vervolg aan Bovenkamp I en II en leveren een bijdrage aan de woningbouwopgave op de Noord-Veluwe. Bovenkamp III is het laatste deel van de wijk en bestaat uit duurzame woningen in alle prijsklassen. Qua stedenbouw en architectuur wordt aangesloten op de typisch dorpse stijl van Bovenkamp I en II.”

De plannen zijn volop in ontwikkeling. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het plan. Daarbij wordt nadrukkelijk de landschappelijke inpassing van het gebied in het oog gehouden, en is er aandacht voor duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Ook lopen er nog onderzoeken en zijn er gesprekken bezig over de verkeersaspecten van het plan.

Divers woningaanbod

In dit project wordt ingezet op een divers woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale huurwoningen en starterswoningen. Maar ook woningen in het hogere segment en vrije kavels voor bouw in eigen beheer. 

Er zijn al enkele informatieavonden geweest over deze ontwikkeling. Input van omwonenden en de Heerder bevolking wordt ook in de volgende fasen waar mogelijk meegenomen. De VOF heeft ook een website over Bovenkamp III: www.nieuwbouw-bovenkamp.nl.

Zodra het stedenbouwkundig plan is vastgesteld en de verkeersaspecten grondig zijn onderzocht en besproken in de buurt, wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht, gevolgd door het aanvragen van vergunningen voor de woningen. De verwachting is dat vanaf halverwege 2024 de eerste vergunningen verleend kunnen worden. Vervolgens kan de verkoop starten.

Ondertekening van de intentieovereenkomst in het Raadhuis van Heerde. Van links naar rechts zitten achter de tafel: Maarten Reeze, wethouder Stephan Nienhuis en Henri Schimmel.