Aanvragen bijenkasten Renderklippen

Bloeiende struikheide is een aantrekkelijke nectarplant voor bijen en geeft de bekende heidehoning als product. Sinds vele jaren is de Renderklippen een geliefde plek voor bijenhouders voor het plaatsen van bijenvolken begin augustus.

De gemeente juicht dat toe, maar stelt wel een maximum om de overlast voor bezoekers beperkt te houden. De spelregels die vorig jaar zijn ingegaan hebben goed gewerkt, dus gaat de gemeente op dezelfde voet verder.

De spelregels

Per imker geldt een maximum van 15 kasten. In samenwerking met de imkerverenigingen wijst de gemeente vooraf in het veld aan waar de kasten mogen staan. De imker die een aanvraag indient stemt in met de voorwaarden waaronder de kasten mogen worden geplaatst.

In 2018 kunnen maximaal 225 kasten worden geplaatst.

Aanvragen

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het aanvraagformulier moet voor 1 juli 2018 zijn ingediend. Het indienen van uw aanvraag kan op onderstaande manieren:

Uitgelicht