B&W positief over centrumontwikkeling Heerde

Het college van B&W heeft op maandag 8 juni 2020 een positieve grondhouding ingenomen voor het initiatief van Van Wijnen over de centrumontwikkeling van Heerde. Het is een kans voor Heerde om uitvoering te geven aan de Centrumvisie 2.0. Een dorpshart waar inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen het bruisend vinden. De gemeente heeft hierover de afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met Van Wijnen, Van Laar en inwoners om te kijken naar de mogelijkheden en wensen.

Herontwikkeling drie locaties

De gemeentelijke buitendienst is sinds enkele jaren gehuisvest aan de Veldweg te Heerde, waardoor de voormalige gemeentewerf niet langer gebruikt wordt. De locatie is daarom door middel van uitnodigingsplanologie te koop aangeboden. Diverse partijen hebben hierop gereageerd. Het college van B&W heeft uiteindelijk besloten Van Wijnen uit te nodigen om het initiatief voor de locatie nader uit te werken. In het initiatief van Van Wijnen wordt ook de herontwikkeling van de locatie Van Setten/Van Loenen meegenomen, een lang gekoesterde wens van velen. Dit geldt ook voor de panden van groenteman Van den Belt en de oude ABN-AMRO. Het initiatief biedt de mogelijkheid om drie belangrijke locaties in het centrum van Heerde met elkaar te verbinden en het centrum aantrekkelijker te maken.

Toekomstbestendig centrum

De wens is een herontwikkeling naar een toekomstbestendig gebruik van de locaties. Het initiatief van Van Wijnen voorziet hierin en biedt een diversiteit aan functies. Het bevat een combinatie van een ‘trekker’, wonen, horeca, detailhandel en parkeren. Hierin zitten verschillende aspecten met maatschappelijke meerwaarde die samen bijdragen aan de kwaliteit van het centrum van Heerde.

Het plan voorziet onder andere in woningbouw (sociale woningbouw en senioren woningen) met bijbehorende parkeerplaatsen op de locatie van de voormalige gemeentewerf en centrumfuncties en appartementen op de locatie van Van Setten/Van Loenen.

Uitwerking plannen

Het college ziet in het initiatief een mooie kans om het centrum van Heerde te versterken en toekomstbestendig te maken. Het initiatief sluit ook goed aan bij de ambitie uit het collegeprogramma: ‘De voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde’. Met de positieve grondhouding van het college kan initiatiefnemer Van Wijnen de plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Heerde verder uitwerken.