Aandacht voor ondernemers in coronatijd

De gemeente Heerde heeft in het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan ondernemers in onze gemeente. Onlangs is een noodfonds opgericht (samen met de Jan Nienhuis Vereniging, het Ondernemersfonds gemeente Heerde en de Van der Zeestichting), voor ondernemers die door corona in de problemen raken en niet of nauwelijks recht hebben op overheidssteun. Maar er is veel meer gedaan.

Informatievoorziening

Belangrijk was de informatievoorziening. De vele regelingen van de overheid zetten we overzichtelijk bij elkaar op een speciale pagina op de www.heerde.nl, en veranderingen hierin hielden we constant bij. Daarnaast informeerden we ondernemers steeds via een speciale nieuwsbrief, die zeker in het begin wekelijks uitkwam. Ook het sociale medium LinkedIn zetten we hierbij in. Verder was er het tweewekelijkse overleg met de voorzitters van de ondernemersverenigingen en bedrijvenorganisaties. Hier kon informatie worden gedeeld, zorgen geuit, en worden besproken wat er nodig was. Mede vanuit dit overleg is het zojuist genoemde noodfonds ontstaan.

Horeca

Ook met de horeca hielden we intensief contact. Informatie hieruit werd onder meer meegenomen naar het veiligheidsoverleg in de Veiligheidsregio. In de afgelopen maanden hebben de burgemeester en de wethouder diverse horecabedrijven persoonlijk bezocht. En heel belangrijk voor de horeca zijn de extra mogelijkheden die het college van B&W heeft geboden om terrassen uit te breiden. 

Financiële ondersteuning

Hoewel de gemeente geen directe financiële steun heeft gegeven, hebben we ondernemers wel uitstel gegeven voor betaling van de WOZ-belasting, wat enigszins lucht kon geven. Een belangrijke kostenpost voor ondernemers in veel gemeenten is de precariobelasting, maar die heft Heerde sowieso niet. 

Daarnaast hebben we de actie #kooplokaal diverse keren actief gepromoot. Heel recent heeft het college van B&W ingestemd met een lening voor het digitale Warenhuis Heerde, waarmee de lokale ondernemers kunnen wedijveren met de bekende web-warenhuizen. Door deze lening hoeven de ondernemers niet ‘commercieel’ te lenen.

Verder voert de gemeenten de landelijke regelingen TOZO en TONK uit. De TOZO is speciaal voor zelfstandigen, terwijl de TONK is bedoeld voor iedereen die tijdelijk te weinig inkomsten heeft, dus ook voor ondernemers en zelfstandigen. De gemeente houdt individueel contact met degenen die dit hebben aangevraagd.