B&W Heerde stemt in met aanvraag motorsportvereniging

Het college van b&w heeft ingestemd met een ontwerpbesluit voor een aanvraag van motorsportvereniging MSV-NOV in het kader van de omgevingsvergunning. Hiermee worden de gebruiksregels van het bestemmingsplan hetzelfde als de gebruiksregels van de milieuvergunning die hier geldt.

Met het ontwerpbesluit wordt het aantal crossuren verhoogd van 14 naar 21 uur per week van april tot en met oktober, en het bebouwingsoppervlak verhoogd van 550 naar 1000 m2. Daarnaast worden nevenactiviteiten toegestaan zoals rijden met SUV’s en loop- mountainbiketrainingen. Het ontwerpbesluit zal ter inzage worden gelegd.

Aarden wal

Naast het gelijktrekken van de gebruiksregels gaat de aanvraag ook over het toestaan van crossen op de aarden wal. Omdat er geen relevante wetgeving of toetsingskaders zijn waarop het college van b&w de aanvraag kan weigeren, moet het college deze vergunning geven. Het past binnen het bestemmingsplan en de geluidszone.

Het college staat echter wel sceptisch tegenover het gebruik van de aarden wal, vanwege de intentie waarmee de aarden wal in het verleden is aangelegd: deze was juist bedoeld om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. De aanleg van de wal was een onderling compromis tussen MSV en omwonenden in eerdere procedures.

Werkbare oplossing

Het college maakt zich zorgen over de bestendiging van de eerder gemaakte schriftelijke afspraken tussen de motorsportvereniging en de omwonenden over de aarden wal. Om tot een werkbare oplossing te komen en  het vertrouwen bij de betrokken partijen te herwinnen, blijven de gemeente, omwonenden en MSV in gesprek, ook tijdens de termijn van inzagelegging. De uitkomsten van deze gesprekken worden betrokken worden bij de uiteindelijke besluitvorming.