Heerde maakt uitnodigingskader duurzame energie

De gemeente Heerde begint deze zomer met het maken van een uitnodigingskader voor zonnevelden en windmolens. Dit kader is een lokale uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES). Met het kader legt de gemeente vast waar en op welke manier zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Hiermee kan de gemeente initiatieven op dit gebied beoordelen. Ook geeft het inwoners een beeld van wat ze kunnen verwachten en hoe ze hierbij betrokken worden.

We vinden het als gemeente belangrijk om onze bijdrage te leveren aan duurzame energie. En we willen dit zorgvuldig afwegen, omdat we ook erg zuinig zijn op ons mooie landschap. Daarom maken we dit uitnodigingskader.

Inhoud kader

Het kader nodigt initiatiefnemers uit om projecten te ontwikkelen die aansluiten bij de waarde van het gebied. Hierbij moeten inwoners en gebruikers een actieve rol krijgen. In het uitnodigingskader worden drie onderwerpen beschreven:

  • Participatie: hoe worden inwoners betrokken en hoe kunnen ze eventueel participeren
  • Ruimtelijke kwaliteit: waar wel en waar niet en wat zijn daarbij de randvoorwaarden
  • Gemeentelijk proces: hoe beoordeelt de gemeente de aanvragen

Uitgangspunt voor het kader zijn de strategische hoofdlijnen van de RES. De RES wordt eind dit jaar vastgesteld door de gemeenteraden van de Cleantech Regio, en is nu in concept klaar. U kunt deze bekijken via www.cleantechregio.nl/res. We beginnen dus al met een stevige basis.

Samen met inwoners

We maken het uitnodigingskader met onze inwoners en gebruikers van ons grondgebied. Dit doen we bijvoorbeeld via gebiedsateliers, participatieplatform ‘samenwerkenaanheerde.nl’, en vragenuurtjes en een klankbordgroep met een afvaardiging uit diverse belangenorganisaties. U als inwoner kent het gebied het beste. En u kunt ons helpen om naast de functie die een gebied heeft, bijvoorbeeld wonen of landbouw, ook de belevings- en emotionele waarde mee te geven in de afwegingen. We hopen dan ook dat u allemaal mee wilt denken! Houd hiervoor de gemeentelijke informatiekanalen in de gaten.