Minder bijenkasten voor het behoud van wilde insecten

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Daarom zijn er diverse acties gehouden, onder andere voor het behoud van de honingbij. Maar met de 360 soorten wilde bijen gaat het minder goed. Om deze meer kans te geven, is een gevarieerde heide belangrijk, maar ook minder bijenkasten. 

In onze heideterreinen zien we dat het aantal soorten afneemt. Om dit tegen te gaan, is een rijk bloeiende heide met een grote variatie in bloeiende planten belangrijk. Daar werken we hard aan door kleinschalig de heide te verjongen en te laten begrazen door schapen. Dit werkt goed, maar desondanks is op de Renderklippen het aandeel bloeiende wilde planten afgenomen door stikstof.

Minder bijenkasten

Uit onderzoek blijkt dat de dichtheid aan wilde bijen en andere wilde bestuivers samenhangt met de aanwezigheid van honingbijkasten. Er is daarom een rekenmethode ontwikkeld om te bepalen hoeveel bijenkasten in bepaalde heidegebieden geplaatst kunnen worden om de concurrentiedruk tussen de honingbij en wilde bestuivers beperkt te houden.

Op basis hiervan moet de gemeente Heerde het aantal kasten nog verder terugbrengen dan in de afgelopen jaren al is gebeurd. Dit gebeurt in twee stappen: in 2021 maximaal 150 kasten, in 2022 maximaal 75 kasten.  

Aanvragen kan niet meer

Imkers konden tot 15 juni 2021 een aanvraag indienen voor 2021.