Start groot onderhoud Kamperweg

Maandag 14 juni start het groot onderhoud van de Kamperweg in Heerde. De werkzaamheden bestaan uit het frezen en opnieuw aanbrengen van het asfalt op de rijbaan tussen de Ossenbergerweg en de Nieuwe Zuidweg. Op de kruisingen met de A50 en Ossenbergerweg worden de rechtsaf stroken verwijderd. Op de kruising met de Ossenbergerweg en Nieuwe Zuidweg worden ook de linksaf stroken verwijderd. Er worden geleiders aangebracht, zodat de fietsers veilig in twee fasen kunnen oversteken.

Daarnaast komen op de kruising met de Kommerseweg en Ossenbergerweg snelheidsbeperkende maatregelen. Op het deel van de Kamperweg tussen de komgrens van Heerde en de A50 wordt een maximum snelheid van 60 km/h ingesteld. De nieuwe wegmarkering en bebording ondersteunen de maximumsnelheid.

Wegafsluiting en omleiding

Van maandag 14 juni tot zaterdag 26 juni 17.00 uur wordt het gedeelte van Kamperweg en afrit 29 op de A50 afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer van en naar de A50 wordt geleid via afrit 28 op de A50. Het verkeer van en naar Wezep wordt via Wapenveld omgeleid.

Omleiding