Start groot onderhoud Sprengenweg

Woensdag 9 juni start het groot onderhoud van de Sprengenweg. De werkzaamheden bestaan uit het deels verwijderen en opnieuw aanbrengen van asfalt. De bermen langs de weg worden hersteld met bermgrond. 

Wegafsluiting

Van woensdag 9 juni tot en met vrijdag 25 juni wordt de Sprengenweg afgesloten voor al het verkeer. De bereikbaarheid van aanwonenden wordt gewaarborgd. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.