Wethouder Yasemin Cegerek: 'Alle Menschen werden Brüder'

Op Bevrijdingsdag hield de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 mei toespraak. Ik was er van onder de indruk en ik hoop u ook. Wat mij vooral aansprak was de link die zij legde met artikel 1 van de Duitse grondwet: ‘De menselijke waardigheid is onschendbaar’. Niet alleen noemde ze dit het centrale antwoord op de misdaden van het nationaal-socialisme, maar ze koppelde het ook aan de Europese eenwording en het feit dat we ons in de huidige tijd moeten verzetten tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en andere vormen van haat en vijandigheid tegen bepaalde groepen.

Die Europese samenwerking is voor mij een absolute noodzaak voor een vrije en gelijkwaardige samenleving zonder haat. Als Heerde zijn we in het kader van die samenwerking in 1978 een partnerschap aangegaan met het Duitse Balve. En wij gingen Merkel ver voor, doordat bij de jaarlijkse dodenherdenking in Heerde altijd een delegatie uit Balve aanwezig is (helaas uitgezonderd de coronajaren) en de burgemeester van Balve in jubileumjaren daarbij zelfs een toespraak houdt. Burgemeester Mühling gaf in 2015 aan dat het ook een vorm van vrijheid is dat deze herdenking gezamenlijk kan worden gevierd. En daar zit voor mij de kern van de Europese samenwerking: op basis van het verleden moeten we leren hoe we als continent samen kunnen én moeten werken om vrijheid voor iedereen en voor elke groepering te garanderen, óók in de toekomst.

Yasemin Cegerek
Wethouder

Wethouder Yasemin Cegerek