Dag van de Dienstverlening

De gemeente Heerde vindt een goede dienstverlening belangrijk. Donderdag 23 juni, tijdens de door de VN uitgeroepen ‘Dag van Publieke Dienstverlening’ stonden we daar extra bij stil. 

We zijn de afgelopen jaren al druk bezig geweest om onze dienstverlening te verbeteren. Zo kunt u ons op steeds meer kanalen bereiken, denk aan de sociale media en WhatsApp. We hebben onze dienstverlening ook vastgelegd in een visie (pdf, 1MB) en servicenormen (pdf, 463b).

Maar we willen ook weten of we aan onze eigen visie voldoen. Daarom meten we kwantitatief (hoeveel contacten hebben we?) en kwalitatief (hoe goed doen we het?) de servicenormen en de inkomende telefoongesprekken. Met ingang van volgende week vragen we u ook actief of u zelf uw telefoongesprek met ons wilt beoordelen.

Ook de nieuwe coalitie vindt de dienstverlening belangrijk. In het coalitieakkoord staat: “We geven hoge prioriteit aan de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente”.

We zullen dus blijvend werken aan een goede dienstverlening. Dat betekent dat u een duidelijk antwoord krijgt, en uitleg over onze beslissing. En dat u uw antwoord krijgt via het kanaal dat uw wenst. En natuurlijk op tijd – en als dat niet kan, melden we waarom het niet lukt.

We weten ook dat dit helaas (nog) niet altijd lukt. Juist daarom heeft het onze blijvende aandacht.