Minder bijenkasten voor het behoud van wilde insecten

Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Daarom zijn er diverse acties gehouden, onder andere voor het behoud van de honingbij. Maar met de 360 soorten wilde bijen gaat het minder goed. Om deze meer kans te geven, is een gevarieerde heide belangrijk, maar ook minder bijenkasten.

In onze heideterreinen zien we dat het aantal soorten afneemt. Om dit tegen te gaan, is een rijk bloeiende heide met een grote variatie in bloeiende planten belangrijk. Daar werken we hard aan door kleinschalig de heide te verjongen en te laten begrazen door schapen. Dit werkt goed, maar desondanks is op de Renderklippen het aandeel bloeiende wilde planten afgenomen door stikstof.

Minder bijenkasten

Uit onderzoek blijkt dat de dichtheid aan wilde bijen en andere wilde bestuivers samenhangt met de aanwezigheid van honingbijkasten. Er is daarom een rekenmethode ontwikkeld om te bepalen hoeveel bijenkasten in bepaalde heidegebieden geplaatst kunnen worden om de concurrentiedruk tussen de honingbij en wilde bestuivers beperkt te houden.

Op basis hiervan moeten wij het aantal kasten nog verder terugbrengen dan in de afgelopen jaren al is gebeurd. In 2022 mogen maximaal 75 kasten worden geplaatst.  

Een aanvraag indienen kan niet meer

Imkers konden tot 24 juni een aanvraag indienen voor 2022.

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij toewijzing van de beperkte plaatsen geven we voorrang aan imkers uit de gemeente Heerde.