Aanleg Hofje Wendakker Heerde

Maandag 1 april start de aanleg van de openbare ruimte bij Hofje Wendakker op het voormalige terrein van De Wendhorst in Heerde.

De bestaande wegverbinding tussen de Haneweg en Prof. Jonkerlaan wordt geheel vernieuwd en er komt een nieuw vuilwater- en infiltratieriool. De wegen worden voorzien van gebakken klinkers en er worden trottoirs aangelegd. Ook de groenvoorziening en openbare verlichting worden vernieuwd.

Wegafsluiting

Om de aanleg van de openbare ruimte mogelijk te maken wordt er eerst een rioolaansluiting gemaakt op de hoek van De Zeis en Prof. Jonkerlaan.

De kruising is afgesloten van maandag 1 april tot vrijdag 12 april. Het verkeer wordt omgeleid via De Sikkel, dit wordt met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.