Criminaliteit in Heerde weer gedaald

De criminaliteit in de gemeente Heerde is ook in 2018 weer gedaald. In vergelijking met 2017 is er een afname van 9%: van 440 gevallen in 2017 naar 400 gevallen in 2018.

Tegelijkertijd is het aantal opgehelderde gevallen met 10% toegenomen: van 141 naar 155. Dit betekent een ophelderingspercentage van 39%.

Flinke afname diefstal

Opvallend is de daling van het aantal woninginbraken: maar liefst 42% minder (van 33 naar 19 gevallen). Ook ten opzichte van omliggende gemeenten is dit een opvallend goede score.

De diverse vormen van diefstal laten vooral een dalende trend zien: diefstal uit of vanaf motorvoertuigen is met 63% afgenomen (van 32 naar 12 gevallen), zakkenrollerij is zelfs met 75% afgenomen. Bij dit laatste moet wel opgemerkt worden dat de absolute cijfers erg laag liggen: van vier gevallen in 2017 naar 1 geval in 2018. Diefstal van motorvoertuigen is helaas toegenomen: van 1 naar 3 gevallen.

Overlast

Ook overlast is in onze gemeente afgenomen in het afgelopen jaar. De overlast door jeugd is maar liefst gedaald van 100 naar 47 gevallen (-53%) en overlast door verwarde personen van 65 naar 49 gevallen (-25%). Wel toegenomen is de overlast door alcohol of drugsgebruik: van 22 naar 38 gevallen (+73%).