Informatieavond renovatie raadhuis

Het raadhuis in Heerde is hard aan renovatie toe. Het gebouw is niet meer in goede staat en daarnaast is het belangrijk om zowel de duurzaamheid als de toegankelijkheid te verbeteren.

Om u in deze plannen mee te nemen, houdt de gemeente een informatieavond op donderdag 21 maart om 19.30 uur. Deze informatieavond is een belangrijk onderdeel van het communicatietraject waar ook de gemeenteraad om heeft gevraagd.

Uitleg over nut en noodzaak

Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over het nut en de noodzaak van de renovatie, inzicht in het renovatieplan, de kosten en de planning. Natuurlijk kunt u ook de tekeningen van de architect bekijken.

Hoewel het besluit om te renoveren door de gemeenteraad al genomen is, horen we natuurlijk graag eventuele tips van u over bijvoorbeeld de inrichting, de toegankelijkheid of de duurzaamheidsmaatregelen!

Omdat er geen subsidie door de provincie is toegekend, vindt er momenteel een verkenning plaats van andere subsidiemogelijkheden voor mede-bekostiging van de plannen.

Aanmelden

Wilt u de informatieavond bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via ikparticipeer@heerde.nl. Graag vermelden ‘21 maart’.

Via de mail krijgt u dan op 20 maart nadere informatie over de locatie (deze is afhankelijk van het aantal aanmeldingen).

Let op: aanmelden kan tot en met 19 maart.