Inspraak over ombuigingen

Het inspraakproces over de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren is bijna voorbij.

Dinsdag 12 maart vindt de derde en laatste inspraakavond plaats. De vorige avonden hebben plaatsgevonden in januari en februari. Hiervoor zijn steekproefsgewijs inwoners van de gemeente uitgenodigd. Per avond is een onderdeel van de gemeentelijke begroting besproken.

Daarnaast is er via de gemeentepagina (op 12 februari) een algemene oproep geweest met een overzicht van de gemeentelijke uitgaven en bezuinigingsvoorstellen van het college, zodat iedereen kon reageren op de voorgestelde bezuinigingen en ook met andere voorstellen kon komen.

Mocht u bij het lezen van dit artikel alsnog een reactie willen indienen, dan kunt u nog tot 15 maart reageren via ikparticipeer@heerde.nl.

We bedanken iedereen die op één van de avonden aanwezig is geweest, of via de e-mail input heeft geleverd.

Vervolg

Tijdens een themaraad op 8 april wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voorstellen die door inwoners op de avonden of via ikparticipeer@heerde.nl zijn gedaan.

Deze themaraad is openbaar en u kunt deze bijwonen. De avond vindt plaats in De Heerd en begint om 19.30 uur.