Statushouders Heerde tekenen participatieverklaring

Met de ondertekening van een participatieverklaring geven tien statushouders uit de gemeente Heerde aan dat ze de waarden van de Nederlandse samenleving respecteren en actief willen bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

De gemeente Heerde en VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben gezamenlijk gewerkt aan het traject dat tot deze ondertekening heeft geleid.

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel bij de inburgering. Op donderdag 21 maart zetten tien statushouders uit de gemeente Heerde hun handtekening onder deze verklaring, evenals wethouder Yasemin Cegerek.

Wethouder Cegerek: “De participatieverklaring is een belangrijke stap voor deze mensen om een nieuw thuis te vinden hier in de gemeente Heerde.

Met de participatieverklaring laten ze zien dat ze zich onderdeel willen voelen van de Nederlandse samenleving en de kernwaarden van onze samenleving respecteren. Een mooi signaal in deze tijden, waarin bevolkingsgroepen helaas steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan”.

De ondertekening van de participatieverklaring is de feestelijke afsluiting van een traject van vijf dagdelen. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Heerde en Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Naast kennis over de vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving heeft woningcorporatie Triada iets verteld over wonen in de buurt, de politie over veiligheid en de GGD over gezondheid en opvoeden in twee culturen. De gemeente Heerde is met de statushouders in gesprek geweest over inkomen en werk en het CJG.

Participatieverklaring

Met de participatieverklaring geven de statushouders onder meer aan dat ze de vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving respecteren. Die vier kernwaarden zijn:

  • Vrijheid (in Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil)
  • Gelijkwaardigheid (in Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld)
  • Solidariteit (in Nederland zijn burgers samen verantwoordelijk voor de samenleving)
  • Participatie (in Nederland vragen we allen burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving)

Daarnaast geven ze aan dat ze actief bij willen dragen aan de Nederlandse samenleving, en er daarbij op rekenen dat ze daarvoor ook de ruimte krijgen van hun medeburgers.