Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Het Coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werkgevers en ondernemers.

Een overzicht van websites met actuele informatie:

Algemene informatie

Financiële regelingen

De overheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen. Wilt  u weten voor welke regeling u in aanmerking komt? Doe dan de regelingencheck op de website van de KvK: Corona Regelingencheck. Hieronder vindt u meer informatie over verschillende regelingen.

Verlenging Tozo-uitkering

Vanaf 1 juni 2020 kunt u een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen voor de periode 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020, mits u voldoet aan de voorwaarden. Meer informatie.

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie 

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is het vervolg op de tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Meer informatie.

Belastingmaatregelen

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Meer informatie.

TOGS-regeling 

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend. Ook wel bekend als de ‘eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Meer informatie.

NOW-regeling 

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt per direct de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Meer informatie op de website van het KVK en de website van het UWV.

BMKB-regeling

Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Meer informatie.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering

De coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) staat vanaf woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden. Meer informatie.

Bijzonder uitstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling: u kunt voor  alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Heerde vragen om

Uitstel van waterschapsbelasting

Bent u ondernemer of zzp’er? Dan kunt u uitstel van betaling van de waterschapsbelasting aanvragen

Pensioenfondsen 

Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen. Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Meer informatie hierover vindt u op de website van VNO-NCW.

Rabobank Coöperatief Fonds 

Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het fonds. Meer informatie over het fonds.

Op de website van Rabobank vindt u ook andere informatie over ondernemers en corona.

Nieuwsbrieven
Praat en doe mee

LinkedIn-groep ondernemers gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken. Meld u aan bij de LinkedIn-groep.

Ondernemerspeiling Regio Zwolle

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Coronacrisis ondernemerspanel 

VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie Gelderland en Oost NL introduceren het coronacrisis ondernemerspanel. Hierin willen ze de u als ondernemer vragen naar de impact van deze crisis. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen. Het eerste panel is van 15 april tot 3 mei uitgevoerd. Voor en na de zomer volgen nog twee metingen. Meer informatie vindt u op de website

Vragen, tips en/of ideeën? 

Heeft u ideeën en/of tips voor ondernemers? Laat het ons weten! Wij delen het graag met alle ondernemers. Ook als u vragen heeft, kunt contact met ons opnemen. Dit kan met de bedrijfscontactfunctionaris, r.bijsterbosch@heerde.nl of (0578) 69 94 94. 

Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de Coronacalculator.

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Coronacrisis

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: 1) Voorlichting over hulpvoorzieningen, 2) Meldpunt onder- en overbezetting en 3) Hulp op maat van businessexperts. 

Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werk- en innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.

1. Voorlichting over hulpvoorzieningen

Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.

2. Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven samen personeel in- en uitlenen.  

3. Hulp op maat van businessexperts

Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen. 

Contact

Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers in Regio Zwolle.

Taskforce

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

Over de Regio Zwolle Brigade

Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau. 

Ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De gemeente nodigt ondernemers uit om online een korte vragenlijst in te vullen.

Aanvullende informatie voor zzp-ers / zelfstandigen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling)

Op de website https://krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op bovenstaande website kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

De regeling bestaat uit 2 delen:

 • een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
 • een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

De TOZO-regeling staat open vanaf 1 maart (met terugwerkende kracht) tot 1 juni 2020. Dit betekent dat wanneer u in mei in financiële problemen komt, u nog een aanvraag voor de TOZO-regeling kunt indienen tot 1 juni. Wat er na 1 juni gaat gebeuren is nog onbekend. 

Voor de regeling Tozo gelden een aantal voorwaarden. De vragen op de website https://krijgiktozo.nl hebben betrekking op die voorwaarden. Door deze vragen te beantwoorden, kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet. U weet dan of het zin heeft om via uw gemeente een aanvraag in te dienen.

Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt dat u niet in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze vragen, die ook wel beslisboom wordt genoemd, geven alleen een indicatie. Het staat u vrij aan om toch een aanvraag in te dienen.

Aan het eind van deze vragenlijst kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door uit de lijst met gemeenten uw woongemeente (waar u als inwoner staat ingeschreven) te selecteren. U krijgt dan van uw gemeente verdere aanwijzingen om uw aanvraag in te dienen. Als u een partner heeft, moet hij of zij de aanvraag ook ondertekenen.

Voor de gemeente Heerde wordt deze Tozo-regeling uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als:

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt.
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert.
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen.
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven.
 • uw bedrijf voor 1 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel.
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen.
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt.
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum.
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn.
 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis.
Startups en scale-ups

SEED Capital-regeling 

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders start-ups kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het budget van de SEED Capital¬-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. Meer informatie.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. Meer informatie.

Informatie per branche

Voor branche specifieke vragen verwijzen wij u naar uw branchevereniging: