Honden uitlaten op de Renderklippen: let op de regels!

Sinds 27 november afgelopen jaar zijn er nieuwe regels voor het uitlaten van honden op de Renderklippen. Deze nieuwe regels zijn verschillende keren gepubliceerd en worden ter plaatse duidelijk met borden aangegeven.

Boetes

Na een gewenningsperiode wordt er nu ruim een maand gehandhaafd. Op 1 maart waren er al zo’n 25 bekeuringen uitgedeeld. Wanneer u een hond op de speelweide laat, kost u dit € 140. Een loslopende hond in het aanlijngebied kost € 95. In beide gevallen komt daar ook € 9 aan administratiekosten bij. U kunt zo’n boete eenvoudig vermijden door op de borden te letten en de aanwijzingen op te volgen! We merken dat de meeste mensen die de regels overtreden dat niet bewust doen, maar niet op de borden hebben gelet.

Drie sectoren

Sinds de invoering van de nieuwe regels zijn er drie sectoren. In elk van de sectoren gelden regels, die duidelijk met borden worden aangegeven. Per sector geldt één van de volgende regels:

  • Honden zijn toegestaan als ze zijn aangelijnd;
  • Maximaal drie honden per persoon toegestaan, aanlijning is niet verplicht. Voorwaarde is wel dat loslopende honden geen overlast veroorzaken en direct onder commando staan;
  • Honden niet toegestaan.

Natuur profiteert

Het aanlijngebod geldt overal in het bos. Dat is onder andere nodig voor de rust voor het wild. Het is in deze tijd van het jaar ook belangrijk vanwege bijvoorbeeld reekalfjes. Op de heide geldt het aanlijngebod voor het gehele gebied vanaf de Elburgerweg tot aan het brede zandpad voorbij de schaapskooi. Dat gebied is nu veel rustiger qua bezoekers. Hiervan profiteren broedvogels als de veldleeuwerik, de boomleeuwerik, de boompieper, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw.