Archeologisch onderzoek Eeuwlandseweg

Aan de Eeuwlandseweg vindt vanaf 28 maart archeologisch onderzoek plaats. Het is bekend dat hier al duizenden jaren geleden mensen woonden.

Het onderzoek vindt nu plaats, omdat er plannen zijn voor deze locatie. Wij willen hier in de nabije toekomst kavels uit gaan geven die bestemd zijn voor wonen in combinatie met bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten (woon-werkkavels). 

Op veel plaatsen in de gemeente Heerde zijn sporen uit het verleden te vinden. Uit een vooronderzoek is bekend dat in het gebied bij de Eeuwlandseweg al in de Bronstijd en IJzertijd (ongeveer 2000 tot 12 voor Chr.) mensen hebben gewoond en daar zijn begraven. Maar misschien zijn er ook resten te vinden die jonger of ouder zijn. De opgraving moet dat duidelijk maken.

ADC ArcheoProjecten voert het onderzoek uit. Het veldwerk duurt zo’n 3 tot 4 weken.