Eerste kievitsei in Heerde gevonden

Het 1e  kievitsei in de gemeente Heerde is gevonden door de heer H. Boeve. Hij kwam het nestje met het ei tegen op 17 maart om 18.00 uur. Dit was later dan de vorig jaar. Ook toen was de heer Boeve de vinder van het 1e kievitsei, maar vond hij het al op 11 maart.

Vindersloon

De heer Boeve vond het kievitsei in een maïsland aan de Kavelweg. Samen met zijn kleinzoon zet hij zich in voor de bescherming van de weidevogelstand. Ze zoeken naar kievitsnesten, niet om de eieren te rapen, maar om de nestjes te markeren. Zo kunnen landbouwers hier rekening mee houden bij hun werkzaamheden en raken de nestjes niet beschadigd.

De heer Boeve heeft op zaterdag 19 maart het ‘vindersloon’ ontvangen uit handen van burgemeester Jan Willem Wiggers. Dit bestaat uit een geschenkbon en een bos bloemen. 

Traditie

Het zoeken van kievitseieren is een traditie die in de gemeente Heerde nog altijd leeft en past binnen de Cittaslow-gedachte, waar dergelijke tradities hoog worden gehouden.

1e kievitsei gemeente Heerde 2022