Eerste kievitsei in Heerde gevonden

Het eerste kievitsei in de gemeente Heerde is gevonden door de heer H. Boeve. Hij kwam het nestje met het ei tegen op donderdag 11 maart rond half drie. Daarmee was de vondst van het eerste ei vroeger dan in 2020, toen het op 16 maart werd gevonden.

Vindersloon

De heer Boeve vond het ei op een akker langs het fietspad van de Broekstraat naar Veessen. Samen met zijn kleinzoon zet hij zich in voor de bescherming van de weidevogelstand. Ze zoeken naar kievitsnesten, niet om de eieren te rapen, maar om de nestjes te markeren. Zo kunnen landbouwers hier rekening mee houden bij hun werkzaamheden en raken de nestjes niet beschadigd.

De heer Boeve heeft samen met zijn kleinzoon aan burgemeester Jan Willem Wiggers het nestje laten zien. Hij ontving daarbij het vindersloon, bestaande uit een geschenkbon en een bos bloemen.

Traditie

Het zoeken van kievitseieren is een traditie die in de gemeente Heerde nog altijd leeft en past binnen de Cittaslow-gedachte, waar dergelijke tradities hoog worden gehouden.

De heer Boeve met zijn kleinzoon bij het kievitsnest