Hoge energierekening?

De hoge gasprijzen maken het extra wenselijk, en soms noodzakelijk, om te bezuinigen op energie. Hoe kun je bezuinigen? Dat kan door een dikke trui aan te trekken en de verwarming wat lager te zetten. Dat levert zeker voordeel op. Maar er zijn meer mogelijkheden.

De energiecoaches van Heerde Energiek zijn bereid om in een keukentafelgesprek op andere mogelijkheden te wijzen. Dit gesprek is kosteloos en kan worden aangevraagd bij Leonie Meppelder:

Heerde Energiek staat elke eerste vrijdag van de maand op de weekmarkt in Heerde. Ook daar kan informatie worden gevraagd.

Omdat er veel verzoeken zijn om een keukentafelgesprek, is Heerde Energiek op zoek naar extra energiecoaches. Belangstellenden kunnen terecht bij Leonie Meppelder, die het werk van de coaches coördineert en ook zorgt voor enige scholing.

Meer weten over Heerde Energiek? Zie de website www.heerde-energiek.nl.