Review college 2018-2022

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een review over collegeperiode 2018-2022 aangeboden.

De collegeperiode 2018-2022 is bijna voorbij. In deze vier jaar is er veel gebeurd. In de door het college aangeboden review wordt teruggekeken op deze bestuursperiode aan de hand van het collegeprogramma.

Groepsfoto college: van links naar rechts: gemeentesecretaris Ben van Zuthem, burgemeester Jan Willem Wiggers, wethouders Stephan Nienhuis, Yasemin Cegerek en Wolbert Meijer