Snelheidsremmers Dorpsstraat

Op woensdag 17 maart zijn de snelheidsremmers in de Dorpsstraat weggehaald. Ze moesten het verkeer veiliger maken, maar dit is niet gebeurd.

Begin januari hebben we twee snelheidsremmers in de Dorpsstraat geplaatst, in de buurt van de Postkamer. We wilden hiermee het verkeer in dit deel van de Dorpsstraat veiliger maken. Helaas bleek het middel erger dan de kwaal: geregeld zijn er nu onveilige situaties, omdat auto’s uitwijken voor de snelheidsremmers en fietsers dan in de knel komen. In overleg met de wethouder Verkeer hebben we daarom besloten om de snelheidsremmers weg te halen. Dit gebeurt op woensdag 17 maart.

We vinden het jammer dat de verkeersremmers niet het gewenste effect hebben gehad. We gaan daarom onderzoeken of er andere mogelijkheden in de Dorpsstraat zijn om het verkeer veiliger te maken. Als dit niet kan, wachten we de ontwikkelingen af die in het centrum plaatsvinden (de herontwikkeling van de oude gemeentewerf en de locatie Van Setten – Van Loenen). Voor deze ontwikkelingen worden de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in het centrum nog onderzocht. Daarbij wordt bekeken of op langere termijn structurele verbeteringen nodig zijn.