Wethouder Yasemin Cegerek: Inclusief denken in Heerde

‘Problemen kunnen slechts opgelost worden, door het betrekken van alle partijen’. Nelson Mandela, 2004. 

In ons collegeprogramma staat het meermaals genoemd: wij willen een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen mee kan doen. Een gemeente waarin wij iedereen dezelfde kansen willen bieden op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd, betrokkenheid bij beleid en politieke activiteiten. Een eerste stap hierin is om ons bewust te zijn van de fysieke en sociale drempels die wij als gemeente hebben.

Respectvol

Een mooi voorbeeld van inclusief denken is het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day. In 2020 hebben wij voor het eerst meegedaan aan deze dag. Een dag bedoeld om de sociale acceptatie van LHBTI-personen te bevorderen. Als wethouder ben ik erg blij met deze ontwikkeling en met het signaal wat we hiermee afgeven. Wij willen een gemeente zijn waarbij we verbindend en respectvol met alle inwoners omgaan.

Samenwerking Lucrato

Als wethouder Participatie betekent een inclusieve gemeente ook een gemeente waarin iedereen kan werken naar eigen vermogen. Dit kan voor sommige inwoners een goede vrijwilligersplek betekenen, een werkplek in een beschutte werkomgeving of een werkervaringsplaats waar inwoners ervaringen kunnen opdoen. Uitermate blij ben ik met de samenwerking met het Werkbedrijf Lucrato, waarbij wij ons gezamenlijk, elke dag, inzetten voor het vinden van een passende plek voor inwoners die daar behoefte aan hebben. 

Activeringsstages

Naast het vinden van een passende plek bieden wij ook trainingen en opleidingen aan. Zo hadden wij in 2018 succesvolle taalstages voor onze statushouders. Zij konden werken bij een lokale werkgever en daarnaast aanvullende taallessen volgen. In 2021 gaan wij weer starten met dergelijke stages (activeringsstages). Ook ons project Empowerment vrouwen wordt voortgezet in 2021 met nieuwe trainingen. Een project gericht op onze vrouwelijke bijstandsgerechtigden om ze in hun kracht te zetten! 

De komende periode neem ik u mee in de reeks ‘In gesprek met wethouder Cegerek’. Hierin ga ik in gesprek met inwoners en kunt u lezen wat wij als gemeente doen om iedereen mee te laten doen. Ik kijk er naar uit om u hier meer over te vertellen!

Yasemin Cegerek, wethouder

Wethouder Yasemin Cegerek