1 jaar opvang Oekraïners in Groot Stokkert

Op 27 maart 2022 kwam de eerste groep Oekraïense vluchtelingen aan op Groot Stokkert. Wat toen een opvang leek voor enkele maanden, blijkt nu al een jaar te bestaan en het lijkt er niet op dat de situatie gauw verandert. Gelukkig vinden de Oekraïners hier een goed onderdak, mede dankzij de vrijwilligers.

“Een verjaardag die we nooit hoopten te vieren”, aldus burgemeester Jan Willem Wiggers. “Helaas is de oorlog in de Oekraïne nog steeds bezig en lijkt het er niet op dat de bewoners van Groot Stokkert snel terug zullen kunnen naar hun land. Natuurlijk hoopt iedereen dat Rusland zich snel terug zal trekken, maar de realiteit is helaas anders.”

Vrijwilligers

Vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet voor de opvang. Niet alleen om de bungalows en (in een later stadium) het hotel bewoonbaar te maken, maar ook in de ondersteuning, begeleiding en tijdsbesteding van de Oekraïners die hier wonen.

De burgemeester: “Zonder die vrijwilligers was deze gemeentelijke opvang niet mogelijk geweest. Ik zie hoe ze zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, ondanks dat de situatie nu al een jaar duurt. Maar ook bijvoorbeeld het onderwijs zet zich hard in voor deze mensen. Ook wil ik graag de mensen benoemen die heel gastvrij Oekraïners thuis hebben opgevangen. Op zo’n moment als deze denk ik ook aan de vrijwilligers die hulp geven aan nieuwkomers uit andere oorlogsgebieden, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in onze gemeente, het leren van de Nederlandse taal en hulp bij inburgering”.

Veel bereikt

In het jaar dat Groot Stokkert nu bestaat is er veel bereikt, vooral ook voor kinderen en jongeren. Zo zijn er wekelijks 10 kinderen die meedoen met Kids Actief. En Oekraïense peuters gaan naar de kinderopvang waar taalverwerving centraal staat. Verder is er scholing geregeld voor de Oekraïense kinderen en jongeren. In eerste instantie waren dit Nt2-klassen (waar taal centraal staat). Inmiddels is de taalvaardigheid zo groot dat kinderen naar het reguliere onderwijs kunnen.

De toekomst

Het is momenteel onmogelijk te zeggen hoe lang de noodzaak om Oekraïners op te vangen voort blijft duren. Maar voorlopig zullen ze in Groot Stokkert kunnen blijven wonen als dat nodig is.