Wethouder William van Ommen: Contact gezocht!

Het was 8 oktober van het vorige jaar toen het ouder/kind-festival werd gehouden. Een festival waar ik als wethouder jeugd de eervolle taak had om plaats te nemen aan een tafel waar kinderen/jeugdigen met mij in gesprek konden om hun goede ideeën met mij te delen. 

Het werd een ochtend met geweldige gesprekken! Voor sommige ideeën van deze kinderen, zoals de oproep om te zorgen voor meer haaien in de gemeente, heb ik nog steeds geen oplossing gevonden. Gelukkig werden er daarnaast ook nog oproepen gedaan waar ik makkelijker een antwoord op had. 

Die ochtend viel me nog wat anders op… Ook ouders/volwassenen maakten (stiekem) van de gelegenheid gebruik om hun zorgen en goede ideeën met me te delen. In de maanden erna vroeg ik me af wanneer ik nog meer op zo’n laagdrempelige manier met de inwoners van onze gemeente in contact kom. Mijn conclusie: Veel te weinig! Daarop besloot ik om structureel ruimte in mijn agenda vrij te maken om zichtbaar te zijn op plekken in de samenleving waar “iets te doen” is. 

De komende tijd zal ik dan ook aanschuiven bij tal van (verschillende) activiteiten in alle kernen van onze gemeente. Hierbij probeer ik met iedereen (zowel jong als oud) in contact te komen. Zo zal ik onder andere de jongerencentra bezoeken, langsgaan bij de MFC in Vorchten, biljarten en aanschuiven bij de workshop schilderen in de Heerd en kaarten maken, sjoelen en handwerken in de Hof van Cramer. Zo hoop ik op een laagdrempelige manier beter te weten te komen wat er speelt en waar ik iets in kan betekenen. 

Ik hoop u snel ergens te ontmoeten!

William van Ommen, wethouder
Facebook: William Van Ommen-wethouder

William van Ommen