Eerste kievitsei in Heerde gevonden

Het eerste nestje met maar liefst drie kievitseieren is maandag 20 maart rond 12.15 uur gevonden in het Wapenvelder Broek door de heer Jan van Loo. Dit is later dan vorig jaar. Het nestje met het eerste kievitsei werd toen op 17 maart gevonden door de heer Boeve.

Vrienden van het Boerenland

De heer van Loo is een gepassioneerde weidevogelbeschermer en is vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van het Boerenland. Vrienden van het Boerenland zijn sinds 1990 actief om de biotoop van de flora en fauna te behouden en verbeteren in de westelijke IJsseldelta tussen Zalk en Wilp. De vrijwilligers zijn van maart tot juli bezig met verschillende maatregelen om nesten met eieren en jonge vogels te beschermen. Het gaat dan vooral om de bescherming van de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster.

Vindersloon

De heer van Loo heeft op dinsdag 21 maart het ‘vindersloon’ ontvangen uit handen van burgemeester Jan Willem Wiggers. Dit bestaat uit een geschenkbon en een bos bloemen. 

Traditie

Het zoeken van kievitseieren is een traditie die in de gemeente Heerde nog altijd leeft en past binnen de Cittaslow-gedachte, waar dergelijke tradities hoog worden gehouden.

Burgemeester Jan Willem Wiggers met de heer van Loo in een weiland bij het nest met kievitseieren.