Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen.

De hoogte van de energietoeslag is maximaal € 1.300,- per huishouden en wordt eenmalig uitgekeerd.

Meer informatie over de energietoeslag 2022

Via bovenstaande link komt u op www.zorgvraagheerde.nl. Op deze website staat informatie over zorg en welzijn, opvoeden en opgroeien en werk en inkomen.