Gemeenten slaan handen ineen op gebied maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst gaan meer samenwerken als het gaat om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW). De afspraken zijn vastgelegd in een nieuw convenant. Gemeenten gaan de komende jaren het aantal ‘klassieke’ beschermd wonen plekken afbouwen. Er komen meer tussenvormen van beschermd wonen in de wijk, met goede begeleiding. Zorg nabij inwoners dus.

Zo kunnen mensen zoveel mogelijk in hun eigen huis beschermd wonen en makkelijker hun sociale netwerk houden. Hierdoor blijven zij meedoen in de samenleving. Ook zijn er minder instellingen nodig voor beschermd wonen. Beschermd wonen in een instelling blijft mogelijk voor wie dat nodig heeft. Gemeenten hebben de taak beschermd wonen aan te bieden aan iedereen die niet zelfstandig kan wonen, bijvoorbeeld door psychische problemen. In de regio Oost-Veluwe gaat het om ongeveer 500 mensen.

Wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst