Juridisch vrijwilliger Heerde Energiek

De energiecoöperatie Heerde Energiek drijft op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zitten in het bestuur van de coöperatie en in de verschillende projectgroepen die zich bezighouden met de voorbereiding en onderhoud van de projecten. Dat zijn de technisch geschoolde vrijwilligers.

Een en ander moet ook financieel worden geregeld. Gelukkig worden steeds weer mensen met de nodige kennis van zaken bereid gevonden hun schouders onder dit belangrijke werk te zetten.

Intussen zijn door Heerde Energiek al zo’n 1700 panelen gelegd op 8 (schuur)daken. En nieuwe plannen liggen al weer klaar. Verder zijn er de ruim 10 energiecoaches op wie de inwoners een beroep kunnen doen. Ook hun werk moet worden gecoördineerd. Kortom: Heerde Energiek groeit en bloeit, maar heeft daardoor ook nieuwe krachten nodig.

Zo hebben we oud-notaris Schurink als juridisch geschoold vrijwilliger bij ons werk kunnen betrekken. Want in een groter wordende organisatie is af en toe juridisch advies nodig.

Meer weten over Heerde Energiek? Kijk dan op www.heerde-energiek.nl.

Jan Schurink