Inzage programmabegroting GGD NOG

In de raadsvergadering van 1 juni 2018 wordt de conceptprogrammabegroting 2019 van de GGD Noord-Oost Gelderland behandeld.

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet schrijven voor dat de ontwerpbegroting ter inzage gelegd moet worden en verkrijgbaar gesteld moet worden.

Vanaf 15 mei ter inzage 

De conceptprogrammabegroting van de GGD NOG ligt vanaf 15 mei ter inzage bij het gemeentekantoor van Heerde.

Wilt u graag een exemplaar ontvangen dan kunt u dit per e-mail aangeven. Als u een e-mail stuurt aan Tinus Smit, t.smit@heerde.nl, dan ontvangt u een elektronisch exemplaar per e-mail. Wilt u liever een papieren versie ontvangen dan kunt u dat aangeven in de e-mail.

Uitgelicht