Mei 2019

 • Molens in Heerde belangrijk stuk erfgoed

  Wethouder Yasemin Cegerek heeft op 22 mei de molens die in de gemeente Heerde staan bezocht. Het gaat daarbij om zowel wind- als watermolens.

 • Hoe zuining bent u met drinkwater

  Door economische en demografische ontwikkelingen en klimaatverandering neemt de vraag naar drinkwater sinds enige jaren toe. Als de trend doorzet gaan we in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer drinkwater gebruiken in ons land.

 • Positief jaarresultaat 2018

  Een betere beheersing, meer inzicht, tijdige maatregelen en een positief saldo maken dat we met tevredenheid kunnen terugblikken op het financiële jaar 2018.

 • Opbrengst inwonersparticipatie in Perspectiefnota 2020

  In 2018 heeft de gemeente Heerde een budgetfreeze afgekondigd en is er een pakket aan maatregelen vastgesteld voor de tekorten in de meerjarenbegroting. Deze maatregelen moeten uiterlijk in 2022 gerealiseerd zijn.

 • College onder de indruk van Philadelphia

  Het college is dinsdag 21 mei op bedrijfsbezoek geweest bij twee woonlocaties van Stichting Philadelphia Zorg in Heerde.

 • Landelijke actie ‘NIXzonderID’ 23 mei van start

  Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Dan vragen we jongeren in Heerde hun Identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen.

 • Schutting bij begraafplaats Wapenveld

  Aan de achterkant van de begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld wordt in de komende weken de haag vervangen door een schutting. Dit is nodig door de slechte staat van de haag.

 • Vier 75 jaar bevrijding!

  Heeft u ideeën over een kleinschalig evenement met uw school, buurthuis, bibliotheek of vereniging?

 • Lokale en duurzame energie

  Binnenkort kunnen burgers gebruik maken van lokale en duurzame energie van Energiecoöperatie Heerde Energiek. Heerde Energiek is een burgerinitiatief dat het gebruik van duurzame energie wil stimuleren.

 • Maak nader kennis met onze raadsleden

  Op 21 maart 2018 is door de inwoners van de gemeente Heerde een nieuwe gemeenteraad gekozen. Zeventien personen die u vertegenwoordigen als het gaat om allerlei beslissingen die de gemeente Heerde aangaan.

 • Ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening

  De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport.

 • Vacature Platform Kunst en Cultuur

  Het Platform Kunst en Cultuur is een vrijwilligersorganisatie die een netwerkfunctie onderhoudt op het gebied van kunst en cultuur in de Gemeente Heerde en in dat kader een verbindende factor vormt voor cultuurpartijen.

 • Start groot onderhoud Groteweg

  Woensdag 12 juni start het groot onderhoud van de Groteweg in Wapenveld. Tussen de gemeentegrens met Hattem en de rotonde aan de Klapperdijk krijgen de fietspaden en rijbaan nieuw asfalt. Vanwege de verkeersdrukte op deze weg worden de werkzaamheden vooral ’s nachts uitgevoerd.

 • Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaart

  Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, worden er in Heerde geen afvalcontainers geleegd. De inzameling is verplaatst naar zaterdag 1 juni.

 • Groen licht voor ontwikkelingen Bedrijvenpark H2O en aansluiting A28

  Om van Bedrijvenpark H2O een succes te maken hebben de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek samen het zogenaamde ‘Vernieuwd Perspectief’ opgesteld.

 • Maximaal 15 kasten per imker in het heidegebied

  Bloeiende struikheide is een aantrekkelijke nectarplant voor bijen en geeft de zo bekende heidehoning als product. Sinds vele jaren is de Renderklippen een geliefde plek voor bijenhouders om begin augustus de bijenvolken te plaatsen.

 • Erepenning voor ‘Dorpshuisman’ Fré Hogenbirk

  De heer F.L. (Fré) Hogenbirk heeft op donderdagavond 16 mei de zilveren Erepenning van de gemeente Heerde ontvangen.

 • Sociaal werk, de nieuwe naam voor maatschappelijk werk

  Het sociaal werk in de gemeente Heerde is sinds januari dit jaar met twee sociaal werkers actief betrokken binnen het loket 0-100. Het vervangt het algemeen maatschappelijk werk.

 • Informatieavonden voormalige gemeentewerf

  Op 7 en 9 mei werden informatieavonden gehouden over de plannen voor de voormalige gemeentewerf in Heerde en de omgeving.

 • Plaatsing ondergrondse containers restafval

  In week 21 start de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval. Vanaf 1 juli verandert de afvalinzameling in de gemeente Heerde. Het restafval wordt dan eens per zes weken opgehaald.

 • Glasvezel buitengebied - meedoen kan nog!

  Woont u in het buitengebied, en wilt u alsnog een glasvezelabonnement? Dat kan!

 • CBS De Parel Wapenveld gaat voor betrokken ouders

  Het team van Christelijke basisschool De Parel in Wapenveld zet in op ouderbetrokkenheid. Hiertoe namen zij deze week deel aan de workshop ‘Kick-start Ouderbetrokkenheid op school’.

 • Honderd…

  Ik ben nu bijna 100 dagen burgemeester van Heerde. Een passend moment om even terug te kijken op die periode. En dat doe ik graag, want wat een geweldige start.

 • Uitkomsten informatiebijeenkomst renovatie raadhuis

  Op 21 maart hebben we een informatieavond gehouden voor alle belangstellenden over de plannen voor de renovatie van het gemeentekantoor.

 • Zonnepanelen voor iedereen mogelijk!

  De gemeente Heerde en het Regionaal Energieloket organiseren een groepsaankoop van zonnepanelen voor alle inwoners. Hierover heeft de gemeente aan alle woningeigenaren een brief gestuurd.

 • Preventieve bespuiting eikenprocessierups

  Om te voorkomen dat de eikenprocessierups een plaag wordt is begonnen met natuurlijke bestrijding. Dit gebeurt in de avond en nacht, overlast is helaas niet te vermijden.