Plaatsing ondergrondse containers restafval

In week 21 start de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval. Vanaf 1 juli verandert de afvalinzameling in de gemeente Heerde. Het restafval wordt dan eens per zes weken opgehaald.

Dit was tot nu toe eens in de vier weken. Wie toch vaker dan eens per zes weken van het restafval af wil, kan het afval in de ondergrondse containers kwijt.

De gemeente heeft elf locaties aangewezen waar de nieuwe ondergrondse containers geplaatst worden. Tegen twee locaties zijn zienswijzen ingediend. Voor deze twee locaties zijn voorlopig twee nieuwe locaties aangewezen.

Vanaf week 21 worden in ieder geval ondergrondse containers geplaatst op de negen vastgestelde locaties.

Waarom doen we dit?

De gemeente Heerde wil een gemeente zonder restafval worden en streeft naar een circulaire economie. Dit betekent dat al het ‘afval’ als grondstof hergebruikt kan worden. Als iedereen zijn afval goed scheidt, dan worden de kilo’s afval de komende jaren steeds minder. De nieuwe afvalinzameling is een belangrijke stap naar Heerde circulair.

Op www.heerde.nl/circulair vindt u meer informatie over de locaties van de ondergrondse containers en Heerde circulair.