Uitkomsten informatiebijeenkomst renovatie raadhuis

Op 21 maart hebben we een informatieavond gehouden voor alle belangstellenden over de plannen voor de renovatie van het gemeentekantoor.

Hierbij kregen de aanwezigen informatie over de noodzaak van de renovatie, de plannen zelf en het financiële aspect. Maar ook was er de mogelijkheid om ‘tips en tops’ aan te leveren en konden er vragen worden gesteld.

Wij willen iedereen, die op deze avond aanwezig was, nogmaals bedanken voor hun meedenken en spontane inbreng. Hieronder de belangrijkste reacties die wij hebben meegekregen.

Aanzicht

De meeste opmerkingen gingen over het aanzicht van het raadhuis. Het meest in het oog springende is de uitbouw aan de kant van het park. Daarbij werd gevraagd of het ontwerp transparanter kan, zodat de oude gevel beter zichtbaar blijft. De architect gaat kijken of dit mogelijk is.

Verder werd de tip gegeven om het terras aan de achterzijde opnieuw in te richten. Dit wordt zeker bekeken, ook al omdat de huidige bestrating er sowieso uit moet tijdens de bouwwerkzaamheden. Tenslotte werd nog de goede tip gegeven om de containers in een aparte ruimte te plaatsen. Dit staat nu nog niet in het ontwerp, maar wordt als aandachtspunt bekeken.

Duurzaamheid

Ook over de duurzaamheid werden een paar vragen gesteld. Zo was er een vraag over de isolatiewaarde van de wanden. Voor de deskundigen: in de plannen wordt gewerkt met een waarde van RC 3,5 m2K/W. Voor de dak- en vloerconstructie is dit 5 m2K/W. Dit is overeenkomstig de normen van het Bouwbesluit.

Verder werd gevraagd waar de zonnepanelen worden geplaatst – deze komen op het vlakkere deel van het dak.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de renovatie? U vindt meer informatie op www.heerde.nl/renovatieraadhuis.