Bloemmengsels als voedselbron voor bijen en vlinders

In week 20 worden verschillende locaties binnen de gemeente ingezaaid met bloemenmengsels om een toename van bijen, vlinders en andere insecten te bevorderen.

Het gaat hierbij om gazons aan De Kade en Klapperdijk in Wapenveld en de Keuterstraat, Kanaalpark en Eeuwlandseweg in Heerde. De bloemmengsels zijn samengesteld uit inheemse soorten en zijn afgestemd op de groeilocatie. In afwachting van de resultaten wordt gekeken of er in het najaar 2020 of voorjaar 2021 meerde locaties ingezaaid kunnen worden. 

Beter voedselaanbod en grotere biodiversiteit

Bloemen en planten hebben een belangrijke functie in de voedselvoorziening van bijen, vlinders en vele andere insecten. Een tekort aan stuifmeel en nectar is één van de oorzaken van de sterke afname van bijen, vlinders en insecten. Met het inzaaien van de bloemenmengsels hopen wij het voedselaanbod te verhogen. Naast het verhogen van het voedselaanbod zal ook de biodiversiteit op deze locaties toenemen. Daardoor wordt ook meteen de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups verhoogd. 

Uitvoering werkzaamheden

Veluwenkamp begint in week 20 met het inzaaien. Voorafgaand aan het inzaaien moet de grond gevreesd en/of geplagd worden. Dit is noodzakelijk om de groei van de bloemen te optimaliseren. Bij de werkzaamheden kan enige overlast ontstaan, wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bellen via (0578) 69 94 94. Mailen kan ook: gemeente@heerde.nl