Heerde biedt ondernemers steun in coronatijd

28 mei 2021

Samen met drie Heerder fondsen (Van der Zeestichting, Jan Nienhuis Vereniging en Ondernemersfonds gemeente Heerde) biedt de gemeente Heerde steun aan ondernemers en middenstanders die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en geen of beperkt recht hebben op overheidssteun.

Gezamenlijk steunfonds

De drie fondsen en de gemeente hebben gezamenlijk besloten om een steunfonds op te richten voor ondernemers in de gemeente Heerde. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 30.000 ingelegd. Naast een financiële bijdrage kunnen ondernemers ook terecht bij het fonds voor deskundig advies. Het fonds heeft hiervoor contacten met onder meer Kennispoort Regio Zwolle.

Noodzaak

Veel ondernemers ondervinden problemen door de coronacrisis, bijvoorbeeld doordat werk wegviel of omdat ze een periode moesten sluiten. Niet altijd bieden de financiële regelingen van de overheid daarbij uitkomst, door die regels niet of slechts ten dele van toepassing zijn voor sommige bedrijven, of doordat de periode van stilstand net iets te lang duurt. Het steunfonds dat nu is opgericht is bedoeld voor de ondernemers die daardoor net buiten de boot vallen. Hiermee willen de fondsen en de gemeente maatwerk leveren aan ondernemers in Heerde.

Beheer fonds

De Jan Nienhuis Vereniging zal het steunfonds beheren. Ondernemers kunnen vanaf eind mei 2021 informatie of een aanvraagformulier opvragen via het speciale e-mailadres dat de Nienhuisvereniging heeft geopend: jannienhuisvereniging@gmail.com of op deze website.