Herinrichting Bloemstraat gestart

Maandag 3 mei is een start gemaakt met de herinrichting van de Bloemstraat in Heerde. De werkzaamheden beginnen met het verwijderen van alle bestaande verharding. Verder wordt een nieuw infiltratieriool gelegd en alle huisaansluitingen worden vernieuwd. De rijbaan wordt voorzien van gebakken klinkers en er wordt een nieuw trottoir aangelegd. Vóór de nieuwe woningen worden openbare parkeerplaatsen gemaakt. De openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. Ook wordt de groenvoorziening vernieuwd.

Wegafsluiting

Van maandag 3 mei tot vrijdag 10 september wordt de Bloemstraat in drie fasen afgesloten voor het verkeer. In de eerste fase wordt het deel tussen de Veerstraat en Rozenstraat afgesloten. In de tweede fase wordt het deel tussen de Rozenstraat en Postweg afgesloten. Als laatste wordt de kruising met de Postweg afgesloten. De omleidingen worden met borden aangegeven. Enige overlast is helaas niet te voorkomen.